Algemeen

Analyse | FOM moet zichzelf in de spiegel kijken na rel met echtpaar Wolff

Analyse | FOM moet zichzelf in de spiegel kijken na rel met echtpaar Wolff

05-12-2023 19:49
71 Reacties

Toto Wolff en zijn vrouw Susie zijn in het middelpunt beland van een sportieve en vooral politieke storm in de Formule 1. Aanleiding is het mogelijk lekken van vertrouwelijke informatie. Had deze rel voorkomen kunnen worden? En hoe moet het nu verder?

Toto en Susie Wolff hebben een gelukkig huwelijk, want er wordt gewoon gepraat. Heel veel gepraat zelfs, als we de verhalen mogen geloven over het mogelijk lekken van vertrouwelijke informatie naar elkaar. Uiteraard is de opmerking over het huwelijk van het echtpaar Wolff met kwinkslag gedaan. Toch zijn de verdenkingen van de teambazen in de Formule 1 allesbehalve met een grapje af te doen.

'Echtpaar Wolff was naïef'

Als teambaas en mede-eigenaar van één van de grootste teams in de Formule 1 werkt Toto Wolff bij Mercedes onder een immense prestatiedruk en staat hij constant in de spotlights. De Oostenrijker is een sleutelfiguur in een keiharde wereld waarin het adagium ‘ieder voor zich’ geldt. Als iemand een concurrent pootje kan lichten, dan gebeurt dat. Hoe dan ook, zonder scrupules. In dat licht bezien zou een in de sport gelouterde man als Wolff toch een gewaarschuwd mens moeten zijn: geef je vijanden niet de wapens in handen waarmee ze  je kop eraf kunnen hakken.

Uiteraard liggen niet alle feiten op tafel en is iemand pas schuldig nadat het tegendeel is bewezen. Maar Wolff zal ongetwijfeld beamen dat de leidinggevende functie van Susie (managing director van F1 Academy) binnen Formula One Management (Liberty Media) enerzijds en zijn eigen job als teambaas anderzijds, in elk geval het vermoeden kan doen opwekken dat er thuis aan de keukentafel gesprekken worden gevoerd waarvan de inhoud eigenlijk niet is bestemd voor de ander. Laten we het anders zeggen: het is erg naïef om te denken dat zoiets nooit gebeurt.

Als collega-teambazen dan (anoniem) in de media gaan klagen over mogelijke belangenverstrengeling en refereren aan door jou gedane uitspraken - waarmee je aantoont over bepaalde voorkennis vanuit Formule One Management te beschikken - zou dat aanleiding moeten zijn om eens goed aan zelfreflectie te doen: wat is er gebeurd en wat betekent dit voor mijn (ons) verdere functioneren binnen de Formule 1?

Slechts één oplossing mogelijk

Om alle verdenkingen in de toekomst tegen te gaan, is er eigenlijk slechts één mogelijkheid: één van beiden zou zijn of haar functie moeten opgeven. Voor de hand ligt dan dat Susie Wolff de leiding van F1 Academy aan een ander gunt. Wolff zou in theorie kunnen stoppen als teambaas, maar als mede-eigenaar van het team zouden er nog steeds ingewikkelde situaties kunnen ontstaan.

Het woord is al eerder gevallen: naïef. Het echtpaar Wolff had - voordat Susie begin dit seizoen aantrad bij F1 Academy - kunnen bedenken dat dit gedoe kon geven. Een man als Wolff moet daar zeker over hebben nagedacht. En stel, ze hebben er vooraf tóch niet bij stilgestaan en ze handelen te goeder trouw. Dan hadden Formula One Management (FOM)  - en dus ook Liberty Media - bij de aanstelling van Susie Wolff de nodige beren op de weg moeten zien.

Natuurlijk is volkomen te begrijpen waarom de organisatie voor de vrouwentak van de autosport bij de Britse uitkwam: zelf een succesvol autocoureur geweest, leidinggevende in de autosport (Formule E) en bovenal vrouw. Maar bij de FOM had het feit dat ze tevens de echtgenote is van één van de meest invloedrijke mensen in de Formule 1 toch rode vlaggen moeten opleveren. Dat er nu ophef ontstaat over de integriteit van de familie Wolff is niet alleen aan henzelf toe te schrijven, zeker ook aan FOM/Liberty Media. Maar het is nog niet te laat. Zoals de teambazen ook zeiden: er is nog geen enorme bom ontploft. Dus om te voorkomen dat dit alsnog gebeurt, kunnen FOM/Liberty Media niet anders dan nu ingrijpen.