Red Bull Content Pool

F1 News

FIA kommer inte att klargöra ett eventuellt straff för Red Bull förrän på måndag

FIA kommer inte att klargöra ett eventuellt straff för Red Bull förrän på måndag

05-10-2022 15:09 Senaste uppdateringen: 19:14
0 Kommentarer

GPblog.com

Flera journalister rapporterar att FIA ännu inte har beslutat om Red Bull Racing har brutit mot 2021 års finansiella bestämmelser. Den mycket omdiskuterade utredningen har ännu inte gett de slutsatser som det styrande organet ville ha och frågan kommer därför att undersökas ytterligare.

Fortfarande ingen klarhet om Red Bulls budgettak

Den utredning som FIA har inlett har ännu inte kommit fram till någon tydlig slutsats. Flera källor rapporterar att utredningen inte avslutades i dag och att den kommer att fortsätta vid ett senare tillfälle. Intyg om vilka team som har följt budgettaket kommer att tillkännages måndagen den 10 oktober. FIA upprepar också att medan utredningen pågår kommer de inte att ge ytterligare information om innehållet i utredningen.

Videospelare

Fler videor