F1 News

Mercedes vill föregå med gott exempel för andra team med imponerande siffror

Mercedes vill föregå med gott exempel för andra team med imponerande siffror

23 september - 13:21 Senaste uppdateringen: 14:22
0 Kommentarer

GPblog.com

Formel 1 har i flera år arbetat för att kraftigt minska utsläppen i motorsportklassen. Mercedes har dock visat att teamen också kan göra mycket själva för att bli mer hållbara, avslöjade teamet på den officiella webbplatsen.

Direkt efter vinteruppehållet genomförde Mercedes ett test med 16 lastbilar för att transportera material mellan Belgien, Nederländerna och Italien. Dessa körde mellan länderna på biobränsle vilket förväntades ge besparingar. Detta visade sig vara fallet, eftersom koldioxidutsläppen var 89 procent lägre.

Den tyska formationen lyckades täcka en sträcka på 1380 kilometer på biobränsle, medan de resterande 20 kilometerna kördes på diesel. I siffror skulle 44 091 kilo CEO-utsläpp ha sparats, vilket Mercedes betraktar experimentet som en framgång.

Wolff stolt över Mercedes resultat

"Hållbarhet står i centrum för vår verksamhet", konstaterar Wolff. "Att pröva användningen av biobränslen för våra landtransporter är ytterligare ett exempel på vårt åtagande att förankra hållbarhet i varje beslut vi fattar och varje åtgärd vi vidtar. Vi strävar efter att ligga i framkant och hoppas att vi kan göra det möjligt att införa hållbar teknik."

Videospelare

Fler videor