Je wordt uitgelogd en doorgestuurd naar de homepage

KIJKEN: Max Verstappen ramt een ronde in F1-wagen op Zandvoort

06-11-2018 20:11
door Maurits
Video

Hij is alweer van een tijdje terug, maar met de recente berichtgeving zeker weer de moeite van het kijken waard: hoe ziet een rondje op Zandvoort eruit met een Formule 1 wagen? Max laat het zien, rijd virtueel mee met de on board camera.

Wisenose +3714 06-11-2018 20:20
Men vraagt mij wel eens: “Wisenose, jongen, waarom wordt je zo fel als het om de Grand Prix van Zandvoort gaat, dat dorpje aan de Zee..???”

Welnu, ik zat eens op de knie van mijn geliefde opa (zijn linkerknie dus, want die rechter had hij in 1831, tijdens de 10-daagse veldtocht tegen onze Zuiderburen verloren en was sindsdien vervangen voor een eikenhouten Biedermeier tafelpoot).

Ik vroeg hem met een hoge kinderstem:
Opa, kijk ik vond op zolder
'n foto van een race-chassis.
Is dat nog van vóór de polder
van dat ouwe Zandvoort circuit?

Plots begonnen de traantjes over opa's gerimpelde wangen te rollen en onder het slaken van een diepe zucht, begon hij zachtjes zijn verhaal te vertellen..

“….Kijck nou dan, mijn kleinen Wijsneusje, dat is inderdaad eenen ouden prent van het Zandvoortsch circuit, met zijnen heiligen stoffigen racebaan..”. “Ja jongen..” vervolgde hij: “toen reden die locomobile racing cars nog op een mengsel van petroleum, gemengd met 'Kartoffel-genever' en op van die houten spaackwielen. Dat waren noch eens nostalgischen tijden, met beroemden en legendarischen coureurs als Nikki Lauda, Nelson Piquet, Alain Prost en anderen.. Ja, mijn kleinen Wijsneusje, dezen tijd zal niet weder keren, die is helaas voorbij…”

“Begrijp goed op mijn kleinen Wijsneusje..”, ging hij voort in zijn droevige relaas, “Begrijp dat tegenwoordig dezen Adelijken figuur van twijfelachtigen moraal en met den hebzucht hoog in den vaandel..”, ‘’.. dat dezen, in groten automobielen rond-scheurende paladijn, heden ten dagen op den stoel is gaan zitten van weldenkenden en intelligenten menschen, met veel grooter en beter organisatorisch talent”. Waarop opa met steeds fellere stem vervolgde: “Die Adellijken met hunne Titels, deze dwalenden die menen, den zaak naar hunne hand te kunnen zetten en denken dit zwijntje wel even zullen gaan waschen, u zijt gewaarschuwd…”

“..Neen, mijn kleine Wijsneusje, wederom een driewerf neen..!!” ging opa voort, na wat naar lucht te hebben gehapt, “..We leeven niet meer in die goeden ouden en nostalgischen tijd van weleer, waar eenen Vorst hoog gezeten op zijne witten Ros, overhangen met onderscheidingen (voor twijfelachtige daden), en onderwijl wild om zich heen zwaaiend met zijne Koninklijken “Sabel” riep: “Ó dapperen Ik val aan, volg mij…!!”. “..Ja, mijn jongen en deezen dapperen Koningen zijn er niet meer..”. “Wel den blinden en schreeuwenden, die telkens als enen groep Minions, hunne nieuwe leider volgen met veel enthousiasme en hoezee..”

Plots begon weer het vuur te branden in opa’s ogen. Met een woeste beweging en niet gehinderd door zijn houten been, sprong hij op uit zijn stoel, zonder er acht op te slaan, dat ik nog steeds met mijn kleine billetjes op zijn linker knie zat. Vol overgave en met gebalde vuisten in de lucht zwaaiend, riep hij met tere en gebrekkige stem: “Dwazen…, hebt Gij hersenloozen dan helemaal niets geleerd..??? Bezint eer Gij begint..!! Wees niet zo naïef als den Ouden Bisschop van Utrecht, die zijnen Waterloo heeft gevonden, tijdens den Slag om Ane in 1277 en waar zijn gehele leger bij Coevorden, genadeloos in den pan werde gehakt…“

Daarna viel opa uitgeput terug in zijn oude versleten fauteuil en begon opnieuw heftig naar lucht te happen. Onderwijl snelde ik naar de keuken voor een glas schoon Nedersaksisch water.

Enigszins weer op krachten gekomen sprak opa: “Wijsneusje.., mijn jongen, Gij zult het nog gaan meemaken. Den dag, dat lange slingerende kolonnes met daar tusschen vele automobielen, langzaam doch vol strijdgeest zich een weg zullen banen tusschen zacht, in den wind glooienden korenvelden. Nationale en internationale Automobiel-fanaten, hunne tasschen vol gepakt met gerstennat en zelf-gestookten graan”genever“. En alsmaar de A-28 volgende, langs vrolijken en zwaaiden plattenlanders, langs bermen en op doorgezakte viaducten, luid zingende:
Ó Nedersaksen, Land van Turf, Bier en Hooi..
Ó Nedersaksen, Land van suikerbieten, wat ben je mooi..

"Ja..", ging opa verder: "…Ja, steeds verder en verder zullen zij hun weg vervolgen, die arme en dorstige drommels daar in die langen stoet op den A-28, alsmaar door naar den Beloofden Ommelanden. Onderwijl den warme zon of regen en hagel trotserend, op die plek waar den Nedersaksischen Boer en den armen en zwoegenden Landarbeider nooit gaan slapen, op naar het door ons zo intens heilig verklaarden circuit van Assen, of wel ons “Stonehenge”.

Helaas…!! Opa is inmiddels niet meer, maar zijn Geest rijdt nog steeds rond op zijn oude BSA-tje, slalommend over de Nedersaksische akkers en intens lachend om al die alwetende en hyperventilerende bloggers met hun Zandvoort/Assen syndroom. God hebbe Opa’s ziel.

En tussen al het zeveren en geneuzel door, zou ik het bijna vergeten..!! Onze Nedersaksische strijdkreet: “Hup Max, trappen met dat ding”.
Proost en drie bier..
😋😋😋😋
Joop Koning +96 06-11-2018 20:41
Begrijp ik het goed 010 is het niet geworden. Geen tunnels geen brienoordbrug of en Zwaan geen skyline die er mag wezen. Maar gaat de keuze tussen een bromfietsbaan en een verouderde nostalgische racebaan. Dan is iedere rondweg geschikt.alleen die van 020 is al te druk.
TLenting +1749 06-11-2018 21:51
Geweldig en dan willen ze ons Nedersacksen iets wijs maken door int westn ik trek er ook nog een open proost mijn medestrijder 😁👍👍💪💪👍👍
Wisenose +3714 06-11-2018 22:03
@TLentink..Bedankt..Graag gedaan..Lees ook even die "sterke" blog van @DutchGrandPrix, onderaan het artikel:
Van Oranje: "Binnen een half jaar moeten we eruit zijn"........... Hilarisch..!!!...

Ik ga ook zo naar onze mobile zuipkeet aan het rand van het dorp.😋.Maar eerst nog even hier en daar een beetje "jennen".!!!
😁😁😁😁
TLenting +1749 06-11-2018 23:52
Precies die westerlingen kunnen me wat hier in het oosten en noorden daar woont het echte volk 👍👍💪💪👍😁
Wisenose +3714 07-11-2018 00:09
😁😁😁👍👍👍
TLenting +1749 07-11-2018 00:27
😁😁😁😁💪👍👍👍
Roy Amsoy +1902 06-11-2018 21:19
Gewoon een hele pittige baan dit waar je bij regelmaat maar een deel van de bocht ziet vanwegege die heuvelachtige duinen.
Scott Vandermey +1577 07-11-2018 11:45
Wat opvalt is hoe smal dit baantje is, zeker op het oude gedeelte tot en met Scheivlak........

Bekijk het laatste nieuws